Monday, June 4, 2018

ഞൻ സീസൺ


ഞെളിഞ്ഞ്
അമർന്നിരുന്ന്
ഏറിയ വീര്യവും
ആദർശം തുളുമ്പും
വാക്കുമായ്
അറിവിൻ കേദാരമായ്
സൗഹൃദ വൃന്ദത്തെ
തിക്കിനിറച്ച്
അധികൃതരെ
പച്ചയ്ക്ക് വിമർശിച്ച്
അവഗണിച്ചാദീർഘയാത്രികരെ
ആണത്തമുള്ളൊരു
സീസൺ ടിക്കറ്റുകാരൻ
ഞാൻ
ടിക്കറ്റ് പരിശോധകനെ
കണ്ടമാത്രയിൽ
പഞ്ചപുച്ഛവുമടക്കി ബാത്രൂമിനരികിലായ് നിലകൊണ്ടു.

വികസന ചിഹ്നങ്ങൾഒരുഷ്ണകാലത്ത്,
പൊരിവെയിലും,
ചുടുകാറ്റുമേറ്റ്
വിയർത്തൊലിച്ച് 
അവശനായലയുന്നേരം

ആ മഹാവൃക്ഷച്ചുവട്ടിലെ
എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്യപെട്ട പാതയോരത്തെ
വികസന ചിഹ്നമായ് വിളങ്ങുന്ന
സർവ്വെ കല്ലിലിരുന്ന്
ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസമോടെ
ഞാനോർത്തു.

അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ
പാഠഭാഗം-
''പ്രകാശസംശ്ലേഷണം''.
സൂര്യപ്രകാശവും
കാർബൺഡയോക്സൈഡും
ഹരിതകവും,അന്നജവും......

മനുഷ്യൻ തള്ളുന്നതും
അവന് കൊള്ളാൻ കഴിയത്തതും
മരങ്ങൾ  കൊള്ളുന്നു.
പകരം ശീതളതയും
ഉപാധിയില്ലാതെ
രുചിയൂറും കായ്കനികളും.

തെല്ലിട വിശ്രമിച്ചെഴുന്നേറ്റ
ഞാൻ
ഏറെ വേദനയോടെ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കല്ലുകളല്ല  ആ വികസന ചിഹ്നങ്ങൾ
കോടാലികളാണെന്ന്.ആയുധം


മരണമൊരായുധം
അതൊരു വജ്രായുധം

പകപോക്കുവാനും
നേർ വഴികാട്ടുവാനും
റേറ്റിംഗുയർത്തുവാനും
ചുരുളഴിക്കുവാനും
ഒാടിയൊളിക്കുവാനും
ഗാഢമായുറങ്ങുവാനും

മരണമൊരായുധം
അതൊരു വജ്രായുധം

മോഹങ്ങൾ


ഉഷ്ണകാലത്ത്
മഴ നനയാനായിരുന്നു മോഹം.

മഴപെയ്തപ്പോൾ
മഴതോർന്ന് മാനം തെളിയാൻ മോഹമായി.

പിന്നെമഞ്ഞിൽ കുളിച്ച്
കുളിരണിയാൻ മോഹിച്ചു.

വീണ്ടുമതാ കുളിരകലുവാൻ
മോഹിച്ചു തുടങ്ങി

മോഹങ്ങൾക്കറുതിയുണ്ടോ
ഈ ഭുവനത്തിങ്കൽ
പ്രകൃതിയും
മനുഷ്യനും
സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും
മോഹപാശത്താൽ
വരിഞ്ഞു മുറുകി ഞെരിഞ്ഞമരുന്നു.ണ

എന്തിനാണമ്മേ ?അമ്മേ .....
അമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞത്
വയറിലെ
എരിച്ചിലടക്കാൻ മാത്രമാണ്
സിംഹം ഇരയെ കൊല്ലുന്നതെന്ന്.

പ്രാണവേദനയെടുത്താൽ
മാത്രമേ
പാമ്പ് കടിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്.

കൂടിൻറെ
സുരക്ഷയ്ക്കായി മാത്രമേ
കടന്നലും തേനീച്ചയും
കുത്തുകയുള്ളൂ എന്ന്

മതിഭ്രമം
വന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്
നായ കടിക്കുന്നതെന്ന്

കുഞ്ഞുങ്ങളെ
നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ മാത്രമേ
അമ്മമാർ ശിക്ഷിക്കാറുള്ളൂ  എന്ന്.

എന്നിട്ടെന്താ അമ്മേ
എന്നെ 
പാഷാണം തന്ന് കൊന്നത് അമ്മയാണെന്നവർ പറയുന്നത്........

പട്ടം


കൈവിട്ടുപോകുന്നു പട്ടം
കൈയ്യിലൊതുങ്ങാതെ പട്ടം
തൊട്ടുതൊട്ടില്ലെന്നമട്ടിലിതിൻ
നാര് വിട്ടുപോകുന്നു ഹാ കഷ്ടം

ഇഷ്ടവിനോദാർത്ഥമായതിനെ 
തൻ പാട്ടിൽ പലപ്പോഴും വിട്ടു.
എട്ടു ദിക്കും ചുറ്റി വട്ടം കറങ്ങീട്ടും
കൈ വിട്ടിരുന്നില്ല ഞാനൊട്ടും

മട്ടുകണ്ടിട്ടതു വിട്ടുപോമെന്നെൻറെ
ചിത്തം പറയുന്നു തിട്ടം
കാറ്റിലുലയുന്നലയുന്നതെപ്പൊഴും
വഴുതിയകലുന്നെന്നിൽനിന്നും

പൊട്ടുമോ ഈ ചരടെന്നൻറെയുള്ളം
ഞെട്ടി നടുങ്ങുന്നതോർത്ത്.
ചരടറ്റു പോയോരു പട്ടം കണക്കെ
ചുറ്റിയലയുന്നെൻ  ചിത്തം

കൈവിട്ടുപോകുന്നു പട്ടം
കൈയ്യിലൊതുങ്ങാതെ പട്ടം
തൊട്ടുതൊട്ടില്ലെന്നമട്ടിലിതിൻ
നാര് വിട്ടുപോകുന്നു ഹാ കഷ്ടം

മക്കളേ ക്ഷമിക്കൂ


പുഞ്ചിരിയിലൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത
നാട്യത്തിലലങ്കാരമില്ലാത്ത
ചെയ്തികളിൽ ചതിയില്ലാത്ത
കല്മഷം ലേശമില്ലാത്ത
ഈശ്വരൻറെ പ്രതിരൂപമായ
നിന്നെയുമൊരുകരുവാക്കി
കുതിക്കുന്നിതാ
മാനവ കാമവികാരം

ഞൻ സീസൺ

ഞെളിഞ്ഞ് അമർന്നിരുന്ന് ഏറിയ വീര്യവും ആദർശം തുളുമ്പും വാക്കുമായ് അറിവിൻ കേദാരമായ് സൗഹൃദ വൃന്ദത്തെ തിക്കിനിറച്ച് അധികൃതരെ പച്ചയ്ക്ക...